Il-Kandidat tiegħek fuq

il-Ħames Distrett

Dwari

Il-ħidma politika tiegħi matul is-snin

Kif tista’ tkun attiv fil-kampanja tiegħi

Għamel kuntatt miegħi fuq il-mezzi soċjali tiegħi jew billi ċċempilli fuq 7942 0596 biex tibbukkja appuntament miegħi

Kif nista’ nirrappreżentak aħjar

Jekk hemm xi kampanja li tixtieq tibda’ jew jekk hemm xi tema għal qalbek u qed tħoss li ħadd mhu qed iwassal leħnek, naħseb sibt is-soluzzjoni għalik.

Kampanji li qed naħdem fuqhom

Dawn huma kampanji li jiena bdejt flimkien ma’ residenti madwar id-distrett biex b’hekk il-vuċi tagħkom tasal aktar. Jiena nemmen fir-rappreżentanza attiva’. Qed nitrattaw suġġetti bħal: Immaniġjar tat-Traffiku, Sigurta fil-Komunita’ u Użu Aħjar tar-Riżorsi Naturali. Dan dejjem biex naspiraw li jkollnha livell ta’ ħajja aħjar u ambjent tassew li jixirqilna bħala ċittadini Maltin u Ewropej.

Traffic Management
Security
Environment

Issieħeb miegħi f’din il-kampanja

Hawn taħt tista’ tkun ċert illi bħal ħafna oħrajn, int tkun aġġornat bil-ħidma tiegħi. Grazzi.

Għamel Kuntatt

Lili ħa ssibni dejjem. Għamel kuntatt miegħu fuq il-mezzi soċjali jew ċempilli fuq +356 79420596

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Instagram icon
Twitter icon
YouTube icon

©2021 Ing. Stanley Zammit